איכות הסביבה ואיכות החיים בה

איכותה הסביבה קשורה קשרה יישר והדוק עם איכות החיים. הגורמים המשפיעים על איכות הסביבה לרבות כאלה הפוגעים בה כמובן הם: אוויר, מים, זיהום, קרינה, רעש ועוד.

בשנים האחרונות נעשים מאמצים – לרבות הסברתיים- להדגשת חשיבות השמירה על משאבי הסביבה היקרים לנו וריכוז מאמץ להתמודדות עם הגורמים המעיבים על איכות הסביבה מעכירים את האוויר בה ואף מסכנים את בני האדם החיים בה. מיפוי שנערך לפני שנים אחדות בנושא איכות הסביבה העלה, גי כל אזרח במדינה מייצר כ- 1.6 ק”ג פסולת ביום; כי קיימים בישראל כ- 1195 אתרי קרקע מזוהמים; כי בישראל מורעלים מדי שנה כ -116 (בממוצע) בעלי חיים;

מגמות מעודדות בתחום איכות הסביבה

בשנים האחרונות נרשמה ירידה בשיעור הריכוזים של תחמוצו החנקן בתחבורה הציבורית ירידה משמעותית ( 29%) במדדי הזיהום כתוצאה מפליטה שנית של תחמוצת גופרית וירידה דרמטית ( כ- 50% ) בפליטה הסגולית- כלומר, פליטה ליחידת ייצור חשמל גרם לקילוואט/שעה). כמו כן על אף הגידול בנפח התנועה בכבישים חל צמצום של עשרות אחוזים בפליטות המזהמים. עם זאת עדיין ארוכה הדרך ורבה המלאכה. המאבק לשיפור איכות הסביבה בישראל מחייב מודעות והתגייסות מתמדת של כל אדם בסביבת חייו.

מאחר שהמים הם משאב עיקרי ולהם השפעה מכרעת על איכות הסביבה, גובר בישראל הטיפול בשפכים ובשימוש במים המתחדשים לצרכים שונים.

טיפול בנושא איכות הסביבה בישראל

המשרד להגנת הסביבה מופקד על איכות הסביבה בישראל. הוא ניסח זה מכבר אסטרטגיות, קבע קדימויות והקצה תקנים לביצוע מדיניות כוללת של הגנה על הסביבה. המשרד פועל ליישום מדיניות סביבתית לאומית, מפקח ואוכף חוקי איכות הסביבה ברשויות המקומיות, מעורב בתהליכים של תכנון פיסי ועוד.

עם זאת יש לא מעט אנשים התופסים את העיסוק בנושא כסוג של מותרות, גם כאשר הכול עדים להשפעות ההזנחה של טיפול בגורמי זיהום המהווים לא רק פגיעה באסתטיקה אלא מהווים גורמי סיכון.

ברשויות מקומיות רבות ניתן לראות מכלים וכלי קיבול נוספים למיון אשפה לפי סוגים, כאשר חלק מהחומרים מיועדים למחזור הגברת מודעות והטמעת הרגליה שמירה על איכות הסביבה במכלול ההתנהגויות מניחים יסוד לתקווה כי בד בבד עם שיפור הטכנולוגיות שיסייעו להתמודדות עם גורמי הסיכון השונים יגבר גם המאמץ של בני האדם לתרום לשיפור בנושא זה שיש לו השלכה ישירה והשפעה עצומה על איכות החיים, על רווחתם ועל בריאותם של בני האדם בכלל.

אלמנט חברה לייעוץ סביבתי – 073-7314780

הוספת מאמר לאתר?

פרסום בגוגל פרסום בגוגל