Head Hunting – הד הנטינג לעסק

כחלק מהמגמות ההולכות והמשתנות בעולם המדייה גם העולם העסקי שאינו בהכרח קשור בעולם זה באופן ישיר עובר שינויים ותהפוכות שאין להקל בהם ראש. דומה שמתודות שעבדו רק לפני שנים מספר אינן רלוונטיות בעולם בו קצב ההישתנות הינו גדול ובלתי יציב, ובו השינויים קורים חדשות לבקרים. האם ניתן להישען על פלטפורמה עסקית שהיא אינה רלוונטית לתקופה ועדיין לצפות לשגשוג כלכלי ועסקי ולנהל למעשה עסק המוגדר כעסק רווחי ומצליח?

הד הנטינג למען עסק נכון יותר

התשובה היא כמובן שלא. על מנת לעבור אדפטציה הגיונית למציאות החדשה שהביאה עלינו הטכנולוגיה יש לערוך שינויים שהם ברמת התדרוך של העובדים הקטנים והזוטרים יותר ורענון שיטות הפעולה שעשויות להביא את העסק שלנו לצמיחה ולשגשוג. הבה נתמקד בשינוי המערך המנהלתי בעסק ויעילותו בהטמעת הרפורמות הרלוונטיות לכדי הצלחה מירבית ותפקוד מקסימלי.

כאשר אנו בעצם מבצעים תהליך של Head Hunting לעסק שלנו משמע אנו צדים את אנשי המקצוע שיהיו יעילים ביותר למטרה שאותה אנו מבקשים להשיג. ביכולתינו להגדיר את המטרות הארגוניות של העסק ולתאם את האיכויות הנדרשות מהמנהל הרצוי. החסרון בתהליך ההד הנטינג נמצא כאמור ביתרונו – היכולת לצוד את הטובים והמוכשרים ביותר מבחוץ. מחד, הרי שעל פני השטח ניתן ממש להרכיב נבחרת חלומות (ע”ע ברצלונה) של מקצוענים בעלי הסמכות ותעודות המוכיחות כי הם הינם בקיאים בשוק העסקי ובפלח המסויים בו אנו מבקשים כעסק לשגשג, אך מאידך מיקומו של אדם מבחוץ במעמד שהוא הינו רם בחברה עשוי לעורר אנטגוניזם בקרב עובדי החברה מזה שנים מספר, שלא לומר שנים רבות.

חשיבות הטמעת הבכירים בתהליך ה- Head Hunting

על כן, ישנה חשיבות רבה לדרך בה מאויישות המשרות המבוקשות והבכירות. תדרוך למנהלים הינו חיוני לא רק בהיבט המקצועי אלא גם בהיבט החברתי, כאשר חיזוק לבבות בקרב המנהל לעובדים הינו חשוב לא פחות מבקיאות “יבשה” בחומר בו מתעתד האיש שלנו להתמקצע. באם יש ביכולתו להשתלב מבחינה ניהולית ולהאציל את סמכותו בדרכים איכותיות ובכך לקדם תהליכים ומבנים עסקיים חדשים שלשמם כאמור התכנסנו הן שאלות שיש לשאול את עצמנו כחברה לפני שאנו שוכרים את האיש שלנו ומפקידים בידיו את המפתחות לעסק שלנו. בהצלחה!

הוספת מאמר לאתר?

פרסום בגוגל פרסום בגוגל